Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi doradcze związane z realizacją projektu „Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleń i Konsultingu do pozyskania zewnętrznego inwestora”

Zamawiający:
Instytut Bankowy Szkoleń i Konsultingu Sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 8 lok. 16
00-478 Warszawa

Zapytanie ofertowe dotyczy zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentacji umożliwiającej pozyskanie zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym.

Instytut Bankowy Szkoleń i Konsultingu Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla MSP.