Public Relations

Komunikacja banku z otoczeniem jest bardzo istotnym elementem nawiązywania silnych relacji z Klientami.
Dobranie odpowiednich kanałów komunikacji, wypracowanie odpowiedniej strategii długoterminowej to często zapomniane elementy w budowaniu przyjaznych relacji instytucji finansowych z otoczeniem.

Rozumiemy, co należy zrobić, aby pracownicy banku nie byli natrętami, stawianymi na równi z akwizytorami, ale oczekiwanymi gośćmi swoich klientów. Przełamujemy stereotypy w naszych metodach pracy nad budowaniem odpowiednich zachowań, wychodząc naprzeciw nowoczesnego, wymagającego Klienta. Pracujemy nad zrozumiałością języka przekazu treści sprzedażowych, aby zainteresować nimi Klienta.