O Instytucie

Instytut Bankowy Szkoleń i Konsultingu powstał, aby służyć polskim i zagranicznym jednostkom finansującym. Wspieramy swoim doradztwem budowane plany i strategie rozwoju zarówno w obszarze doskonalenia kadr jak i wypracowywanych produktów dla Klientów.
Pracujemy nad budową systemów zarządzania oraz pobudzaniem wprowadzania odpowiednio skutecznych technik i rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności finansowej swoich Klientów.
Współpracujemy przy realizacji programów szkoleniowych o charakterze indywidualnego podejścia do problematyki związanej z branżą.

Zapraszamy do współpracy!