Informacja o realizacji projektu

Tytuł projektu: „Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleń i Konsultingu do pozyskania zewnętrznego inwestora”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

Zrealizowany cel projektu:

Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleń i Konsultingu Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego inwestora poprzez zakup usług doradczych, dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym celem utworzenia nowoczesnej platformy e-learningowej z ofertą dla banków spółdzielczych.
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Strona internetowa beneficjenta: www.ibsik.pl

Przydatne linki:
www.mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl